Cadells disponibles actualment

Mare: Escaula de Campdurà

Pare: Ciset de Campdurà

Naixament: 17/09/2016

Color Neula

3 Mascles

2 Femelles

Pares exempts de displàsia de cadera certificats per AVEPA